พญาปาดผู้กล้า

พญาปาดผู้กล้า

ปู่ตาหนองกกขาม

ปู่ตาหนองกกขาม

งามตับเต่าพื้นบ้าน

งามตับเต่าพื้นบ้าน

สืบสานต่อต้นผึ้ง

สืบสานต่อต้นผึ้ง

อีกหนึ่งต้นดอกไม้

อีกหนึ่งต้นดอกไม้

ปิดท้ายตลาดนัด

ปิดท้ายตลาดนัด

ภูมิทัศน์ดูเด่น

ภูมิทัศน์ดูเด่น

เน้นชุมชนเข้มแข็ง

เน้นชุมชนเข้มแข็ง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

เชิญชวนเกษตรกรที่มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกรและมีความมุ่ง

เชิญชวนให้เสนอราคาถังขยะพลาสติก ของเทศบาลตำบลน้ำปาด ประจำปี พ.ศ. 2560

กราบแทบฝาพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้าเทศบาลตำบลน้ำปาด

แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560 – 2562 เทศบาลตำบลน้ำปาด

ตารางสรุปบัญชีแผนเกินรายละเอียดโครงการพัฒนา 1.1 เกิน รา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลน้ำปาด

ข้อมูลเบื้องต้น คำแถลง คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ประชาสัมพันธ์ให้ชายไทยเกิด พ.ศ.๒๕๔๒ ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ขอเชิญชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ผู้มีสิทธิออกเสียงไปลงประชามติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

   

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำปาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ด้วยเทศบาลตำบลน้ำปาด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อส

พิธีรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลน้ำปาด เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559