พญาปาดผู้กล้า

พญาปาดผู้กล้า

ปู่ตาหนองกกขาม

ปู่ตาหนองกกขาม

งามตับเต่าพื้นบ้าน

งามตับเต่าพื้นบ้าน

สืบสานต่อต้นผึ้ง

สืบสานต่อต้นผึ้ง

อีกหนึ่งต้นดอกไม้

อีกหนึ่งต้นดอกไม้

ปิดท้ายตลาดนัด

ปิดท้ายตลาดนัด

ภูมิทัศน์ดูเด่น

ภูมิทัศน์ดูเด่น

เน้นชุมชนเข้มแข็ง

เน้นชุมชนเข้มแข็ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Capture

   

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำปาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

p

ด้วยเทศบาลตำบลน้ำปาด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อส

พิธีรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลน้ำปาด เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

DSC07717

              

ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลน้ำปาด ประจำปี 2559

DSC07194

                                                       

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีประจำปี

ภาษี

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 (ณ ถนนคนเดิน “หย่างเลาะ เซาะกิน”)

โปสเตอร์7

  เทศบาลตำบลน้ำปาด ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

พัสดุ

การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ การจั

เอกสารประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เทศบาลตำบลน้ำปาด

ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศถนนคนเดินน้ำปาด “หย่างเลาะเซาะกิน” 23-24 ก.ย.2558

DSC09304

ถนนคนเดินน้ำปาด “หย่างเลาะ เซาะกิน” จัดขึ้น

ถนนคนเดินน้ำปาด (ตลาดมื้อแลง ตะเว็นแดงที่น้ำปาด)

โปสเตอร์2

เทศบาลตำบลน้ำปาด ขอเชิญชวนทุกท่าน เที่ยวชมถนนคนเดินน้ำป